Enfermedades Raras

Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas www.fegerec.es
Federación Española de Enfermedades Raras www.enfermedades-raras.org
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares www.asem-esp.org