Alzhéimer

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
www.afal.es

Federación Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer
www.fafal.org

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A Coruña
www.afaco.es